Historie

Tidslinje

2007

Forum Securities ble stiftet i 2007. Forretningsidéen var i første omgang å dekke norske investorers behov for rådgivning vedrørende internasjonale aksjer innen fornybar energi, men virksomheten ble raskt utvidet til også å gjelde øvrige aksjer notert på Oslo Børs.

2008

Selskapet opplevde sterk vekst og mange fornøyde kunder strømmet til. Selskapet fikk profilerte investorer som Arne Blystad og Widar Salbuvik (medgründer av Pareto) inn på eiersiden. Det ble videre samme år etablert et "Advisory Board" for selskapet bestående av et svært kompetent kollegium med variert kompetanse.


2009

Finansmarkedene økte kontinuerlig i kompleksitet, og Forum opplevde at investorers behov for rådgivning i et utfordrende marked økte. Kjerneverdier som trygg rådgivning, forhåndsbestemt risiko, tett kundeoppfølging og diskresjon ble vedtatt å skulle være styrende for virksomheten. Dette er verdier som også i dag ligger til grunn for hele vår virksomhet.

2012

Joachim Roland Kristiansen ble ansatt som daglig leder. Kristiansen er medgründer av Forum Securities og har lang erfaring fra meglerbransjen. Han har utdannelse fra Handelshøyskolen BI med fordypning i finans, og har i tillegg en bachelorutdannelse innen strategi og forretningsutvikling.

Selskapets strategi ble endret mot en mer analysedrevet investeringsrådgivning. Ny analysesjef ble ansatt og Forum inngikk et strategisk samarbeid med analysehuset Nena AS. Nena er verdensledende innen prisprognoser på energi og råvarepriser og med økt kunnskap og tilgang til 17 analytikere, ble kvaliteten på Forums rådgivning ytterligere forbedret. 

2013

Selskapet ansatter ny analysesjef og Compliance Officer.

2014

Selskapet utvider produktporteføljen til å dekke nordiske aksjer og utvider forretningstjenestene. Selskapet har nå to ulike avdelinger med aksjemeglere og investeringsrådgivere.    

2016

Selskapet bruker store ressurser på utvidelser, mulige oppkjøp og fusjoner. Selskapets forretningsmodell og visjon blir endret, ettersom selskapet ønsker å tilby flere tjenester og bli et komplett verdipapirforetak for våre kunder.    

2017

Selskapet har utvidet med tre nye forretningsområder, Corporate, FX valutaveksling for større selskaper og valutahandel for privatpersoner.  Videre har selskapet opprettet sin egen FinTech avdeling som utvikler unike produkter for våre kunder.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY